کوروش کبیر

اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند.

               

روزي كه گذشت سالروز وفات احمد شاملو شاعر بزرگ آزادي بود. دوم مرداد.جمعه.

در توان من نيست كه در تعريف از اين شاعر بيام و يا نظري و عقيده اي. وچه بسيار گفته اند از او  چه بسيار خود گفته است در اشعارش از خود . كه خود او حضوري مستمر وزنده در شعرهايش دارد. هنر و ادبيات ايران و همچنين فرهنگ و تاريخ و بالاتر از آن عشق و آزادي و حتي خود ايران بي نام او چيزي كم دارد. چيزي به وسعت يك سرزمين.

واينك از شاملو مينويسم براي شاملو و براي كساني كه شاملو را دوست ميدارند  نه براي اشعارش بلكه بالاتر از آن براي عاشق بودنش و آزادگيش و تلاش مداوم به اندازه يك عمر براي نجات آدمي.

ميان خورشيدهاي هميشه                                                                                                زيبايي تو لنگريست                                                                                                             خورشيدي كه  از سپيده دم همه ستارگان بي نيازم ميكند.                                                        نگاهت    شكست ستمگريست                                                                                           نگاهي كه عرياني روح مرا  از مهر جامه يي کرد بدان سان که کنونم شب بی روزن هرگز چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است.

و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگریست   

آنک چشمانی که خمیرمایه مهر است!  وینک مهر تو:  نبردافزاری  تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم.

آفتاب را دز فراسوهای افق پنداشته بودم.

به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود چنین انگاشته بودم.

آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود.

میان آفتاب های همیشه   زیبایی تو   لنگریست   

 نگاهت  شکست ستمگریست

وچشمانت با من گفتند   که فردا روز دیگریست.    

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰ساعت   توسط مهدی هاشمی  |