کوروش کبیر

اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند.

Tomb of Cyrus the Achaemenid tarikhema.ir 1 232x300 قدیمی ترین عکس های مقبره کوروش هخامنشی | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

تصویر دو بانوی فارسی(با لباس سنتی)، در کنار مقبره کوروش بزرگ

Tomb of Cyrus the Achaemenid tarikhema.ir 2 300x211 قدیمی ترین عکس های مقبره کوروش هخامنشی | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

مردان قاجاری با لباسِ دوره قاجار، در کنار مقبره کوروش بزرگ

در این نگاره ستون های بر جای مانده از ساختمان اطراف مقبره کوروش بزرگ نمایان است، این آثارِ خُرد اِمروز ازین مکان جمع آوری شده اَند و زین پس تنها در نگاره ها می توان آن را مشاهده نمود

Tomb of Cyrus the Achaemenid tarikhema.ir 4 قدیمی ترین عکس های مقبره کوروش هخامنشی | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

دروازه مقبره کوروش هخامنشی

این دروازه توسط سازمان میراث فرهنگی  همراه دیگر آثار خرده ی بر جای مانده از این محل منتقل شدند

Tomb of Cyrus the Achaemenid tarikhema.ir 3 300x200 قدیمی ترین عکس های مقبره کوروش هخامنشی | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

مقبره کوروش هخامنشی در سال : یک هزار و سی صد و هشتاد و هشت هجری شمسی


+ نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط مهدی هاشمی  |